Manchester, United Kingdom Manchester, Storbritannien

A weekend with Thila och Johanna in Manchester

En weekend med Thila och Johanna i Manchester

Johanna flyttade i januari till Manchester för att läsa en master i Digital Experience Design (UX design) på Hyper Island, en yrkeshögskola (typ) som inriktar sig på digital design. Thila och jag, som inte rest något på flera år kom förbi en weekend till Manchester, både för att träffa Johanna men också för att komma ifrån vårt eget pluggande en stund!

Johanna moved to Manchester in January to study for a master's degree in Digital Experience Design (UX design) at Hyper Iceland , a school (kind of) focusing on digital design. Thila and I, who have not travel anywhere in several years went for a weekend in Manchester, both to meet Johanna but also to get away from our own studying for a while!

Thila and Jojjo at a table in a bar
Thila and Johanna waiting for drinks and a handfull of £1 tacos at Wolf At The Door.
Thila och Johanna väntar på drinkar och några £1 tacos hos Wolf At The Door.

Hyper Island

Thila sitting at a table working on the computer
Thila and I catching up on some assignments before lunch.
Thila och jag gör klart lite skolarbete innan lunch.

Vi kom sent på onsdagskvällen, så vi träffade Johanna först på torsdagsmorgonen. Vi gick och åt en (för Thila och mig) tidig frukost på ett kafe, och drog sedan med till Hyper där Johanna pluggar. Hyper är typ en yrkeshögskola, men är inte i sig direkt akrediterade utan ger ut examer via ett "riktigt" universitet. Försökte läsa deras sida, men den bestod nästan helt av buzzwords haha. Verkar vara ett roligt ställe att studera på, alla var riktigt trevliga!

We arrived late Wednesday night, so we first met Johanna on Thursday morning. We went and ate an (for Thila and me) early breakfast at a cafe, and then went to Hyper where Johanna is studying. Hyper is kind of a school, they are not directly accredited but instead issues degrees via a "real" university. I tried to read their page, but it consisted almost entirely of buzzwords haha. It seems like a fun place to study at, everyone was really nice!

Bubble tea

Eftersom Johanna var på Hyper för att förbereda med sin grupps presentation till fredagen, försökte Thila och jag trycka in så många matställen att besöka som möjligt. Vi hittade ett gulligt litet kafé Ohayo Tea, som serverade bubble tea där man kan specialbeställa exakt hur man vill ha sin drink.

Since Johanna was at Hyper to prepare for her group's presentation on Friday, Thila and I tried to squeeze in as many eateries to visit as possible. We found a cute little cafe Ohayo Tea , which served bubble tea where you can customize your drink exactly how you like it.

Multiple cups of bubble tea lined up
Bubble tea at Ohayo Tea.
Bubble tea hos Ohayo Tea.

Thila körde på en variant med kaffe, och jag en med jordbubbar. Vi insåg att vi hade tur när vi kom, senare såg vi att det var en riktigt lång kö som slingrade sig runt kvarteret. Det var riktigt länge sedan jag drack bubble tea, det var lika weird som jag kom ihåg!

Thila went for a variant with coffee, and I one with strawberries. We realized that we had been lucky of the time we visited, later we saw that it was a really long queue that went around the block. It's been a long time since I drank bubble tea, it was as weird as I remembered!

Thila holding a cup of bubble tea Charlie and Thila holding cups of bubble tea

God mat

Good food

God mat fanns det gott om i Manchester, vi åt allt ifrån goda frukost toasts, curry, minitacos och kinesiskt. På lördagen fyllde Johannas klasskompis Jivin trettio år och drog med oss alla på koreansk barbecue, det blev mycket Soju!

There was plenty of good food in Manchester, we ate everything from good breakfast toasts, curries, mini-tacos and Chinese. On Saturday, Johanna's classmate Jivin turned thirty and took us all to Korean barbecue we drank a lot of Soju!

A breakfast toast on a plate Chinese food on a table Korean barbecue at a table Mini tacos on a plate Thila drinking coffee

Stadsvandring

City walk

Vi var runt en hel på stan för att uppleva Manchester så mycket som möjligt, vi besökte små butiker, prövade bubbel våfflor och besökte kanalen som går genom en del av staden. Mitt i hittade vi också en gata som är helt överdäckad där det är nästan helt mörkt, The Printworks.

We were around a lot walking to experience as much as possible of Manchester, we visited small shops, tried bubble waffles and visited the canal that runs through part of the city. In the city centre we also found a street that is completely covered, where it was almost completely dark, The Printworks.

Johanna and Thila in the street View over a street with pubs and bar Charlie standing on the sidewalk in front of a building Boats in the canal Thila standing in the middle of the street A street with dark roof A churchtower A gate A cab in the street

Museum

Vi tänkte gå till flera museum, men blev att vi bara gick till ett, People's History Museum. Det var ett riktigt intressant ställe, som visade upp historisk och nutida kämpande för mänskliga rättigheter i Storbritannien, såsom rösträtt, arbetsrätt, asyl, sociala rättigheter och kärnvapennedrustning. Vi prövade ut tidstypiska hattar folk bar på den tiden allmän rösträtt utkrävdes. Ett museum som är värt att besöka!

We were planing on going to several museums, but it turned out that we only went to one, The People's History Museum. It was a really interesting place, that showed the historical and contemporary human rights struggle in the United Kingdom, such as universal suffrage, labor law, asylum, social rights and nuclear disarmament. We tried out typical time hats people wore at the time suffrage was demanded. A museum worth visiting!

Vi gick även förbi och såg statyn av Emmeline Pankhurst, som var en ledare för den kvinnliga rösträttsrörelsen i Storbritannien.

We also walked by and saw the statue of Emmeline Pankhurst, which was a leader of the women's suffrage movement in the United Kingdom.

Thila standing besides a statue Johanna and Thila in the street
Thila holding a large water bottle
Thila tyckte att kranvattnet smakade alldeles för mycket klor, så vi köpte en stor dunk
Thila thought that the tap water tasted way too much chlorine, so we bought a big bottle

Saint Patrick's Day

Saint Patrick's Day helgen inföll när vi var i Manchester, och Johannas klasskompis Jivin ville som födelsedagsfirade gärna gå till en irlänsk pub. Vi hittade en trevlig liten fullpackad bar med livemusik. Alla där var helt tokfulla och en annan klasskompis Amanda, kunde dansa och lärde oss de rätta stegen!

The Saint Patrick's Day weekend was when we where in Manchester, and Johanna's classmate Jivin wanted as her birthday celebration go to an Irish pub. We found a nice little packed bar with live music. Everyone there was completely sloshed and another classmate Amanda, could dance and taught us the right moves!

När Johanna, Thila och jag skulle ta en gruppbild, var det en kille som bara rakt av kom och ställde sig med i bilden. Jag själv fattade inte alls vad som hände, utan försökte bara stelt le för fotot!

When Johanna, Thila and I were going to take a group photo, a random guy who just came straight up to join the picture. I myself did not understand at all what was happening, but just tried to awkwardly smile for the photo!

Group portrait Band playing in the pub Johanna, Thila and Charlie Unknown guy, Johanna, Thila and Charlie Johanna, Thila and Charlie

Fler bilder

Collection of more pictures

Old building
Charlie standing in front of a colour wall
A cute dog in a window
Mittemot Johannas lägenhet var det en gullig liten hund som enligt henne ofta spanade ut
Opposite Johanna's apartment was a cute little dog who, according to her, often scouted the neighbourhood
Art in the ceiling
Buildings against the sky