Charlie Habolin charlie.habolin@citroner.blog

Solar charger with USB port

Solcellsladdare med USB port

I built a simple solar charger from six "experiment card" solar cells. These cells delivers up to 100mA at 5V and are connected in parallel to provide a higher charging current. The battery is a 1200mAh 3.7V Li-Po that is charging from a Adafruit 5V battery charger , which in turn powers a step-up module from 0.9V to 5V with USB-A socket.

Jag byggde en enkel solcellsladdare från sex stycken "experimentkort" solceller. Dessa celler levererar upp till 100mA vid 5V och cellerna är parallelkopplade för att ge en högre laddström. Batteriet är ett 1200mAh 3.7V Li-Po som laddas från en Adafruit 5V batteriladdare, som i sin tur driver en step-up modul från 0,9V till 5V med USB-A uttag.

The charger is not so pretty (especially with the broken chopsticks), but does its job. However, at full sunlight the solar cells does not output the specified 100mA, but closer to 70mA. Therefore the total charging current to the battery is about 400mA at 5V.

Laddaren är inte direkt snygg (speciellt med de avbrytna ätpinnarna), men gör sitt jobb. Vid fullt solljus ger dock inte solcellerna ut de specifierade 100mA, utan närmare 70mA. Därför är totalt laddströmen till batteriet cirka 400mA vid 5V.

Back of the charger Front of the charger